Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Grafika zachecająca do skorzystania z wyzyty w urzędzie skarbowym.

Już 15 lutego Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udostępni w usłudze Twój e-PIT zeznania podatkowe większości podatników. Osoby, które będą chciały skonsultować tegoroczne rozliczenia osobiście w urzędzie skarbowym KAS zaprasza do rezerwacji wizyty na www.podatki.gov.pl

Wizyty nie trzeba umawiać, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na kopii w punkcie podawczym. 15 lutego KAS udostępni w usłudze Twój e-PIT zeznania PIT większości podatników do akceptacji. Nadal też będzie można samodzielnie wypełnić zeznanie przy użyciu systemu e-Deklaracje.

Od kilku lat dla większości podatników rozliczenie PIT to formalność załatwiana elektronicznie z domu. 85% z nich składa zeznanie przez Internet, bez wizyty w urzędzie skarbowym. Pozostaje jednak grupa podatników, która wybierze osobistą wizytę w urzędzie skarbowym, np. po to by uzyskać więcej informacji na temat ulg. Te osoby KAS zaprasza do umówienia wizyty poprzez stronę internetową urzędu lub na www.podatki.gov.pl. Umówienie wizyty pozwala szybko i komfortowo załatwić sprawy w urzędzie, bez kolejek i z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

System rezerwacji jest przyjazny i wymaga tylko kilku „kliknięć” (zobacz film):

– wybór właściwego urzędu i sprawy do załatwienia

– wybór daty i godziny wizyty

– podanie danych osobowych.

Potwierdzenie terminu wizyty system wyśle na podany adres e-mail. Będzie w nim też wskazane konkretne stanowisko/pokój.

Wizyty nie trzeba umawiać, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na kopii w punkcie podawczym.

Usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” i nowy model obsługi podatników zostały wprowadzone w urzędach skarbowych w ubiegłym roku. Zapewnia większy komfort załatwiania spraw i bezpieczeństwo podatników i pracowników.

Więcej o umawianiu wizyt w urzędzie skarbowym na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu: https://www.malopolskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-oswiecimiu

Serwis do umawiania wizyt on-line na Portalu Podatkowym:
https://wizyta.podatki.gov.pl/