Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Grafika zachęcajaca do zgłoszenia projektu do Polskiej Nagrody Krajobrazowej.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zachęca samorządy, organizacje pozarządowe i inne podmioty do zgłaszania projektów do Polskiej Nagrody Krajobrazowej. Zwycięzca będzie polskim kandydatem do Nagrody Krajobrazowej Rady Europy.

Konkurs jest elementem wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Nagroda ma wyróżnić wzorcowe inicjatywy i działania w zakresie zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazem.

„Do udziału w konkursie zapraszamy zarówno jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe, parki krajobrazowe lub ich zespoły, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje, które zrealizowały projekty w zakresie zrównoważonego kształtowania i gospodarowania krajobrazu przy aktywnym udziale społeczeństwa” – informuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Zgłaszany projekt powinien być w pełni ukończony oraz dostępny dla społeczeństwa przynajmniej przez 3 lata przed datą przesyłania zgłoszeń do konkursu, tj. 30 listopada 2020 r.

Częścią projektu powinny być również działania mające na celu podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie wartości i roli krajobrazów.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz zgłaszania kandydatur.

Więcej na stronie: www.ochronaprzyrody.gdos.gov.pl