Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Grafika obrazująca sytuację epidemiologiczną w Małopolsce w rozbiciu na poszczególne powiaty. Stan na 23 listopada 2020 roku.

W ciągu ostatniej doby potwierdzono laboratoryjnie zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 65 mieszkańców naszego powiatu. W tym czasie w Małopolsce zakażenie tym wirusem potwierdzono u 1401 osób, a w całym kraju u 15 002.

Po godz. 10.30 Małopolski Urząd Wojewódzki poinformował, iż ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 1425 osób: z Krakowa (585), powiatu wielickiego (179), krakowskiego (115), bocheńskiego (103), oświęcimskiego (65), olkuskiego (55), wadowickiego (47), chrzanowskiego (43), suskiego (35), limanowskiego (29), gorlickiego i tarnowskiego (po 28), miechowskiego (27), myślenickiego (26), nowosądeckiego (15), nowotarskiego (13), Nowego Sącza (12), Tarnowa (10), powiatu proszowickiego (5), tatrzańskiego (3), dąbrowskiego (2). Aktualnie 11 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie poinformowała o usunięciu 24 przypadków z raportu, który skorygowano.

„Niestety musimy również poinformować o śmierci 33 osób, w wieku od 60 do 91 lat. 20 osób miało choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonów był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 1661” – czytamy w dalszej części komunikatu MUW.

Są i dobre wieści. WSSE w Krakowie doniosła o kolejnych 1968 ozdrowieńcach z naszego województwa. WSSE w Krakowie poinformowała o usunięciu 2 przypadków z raportu ozdrowieńców – raport skorygowano.

(Źródło: WSSE w Krakowie/MUW).