Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Grafika obrazująca sytuację epidemiologiczną w Małopolsce w rozbiciu na poszczególne powiaty. Stan na 20 listopada 2020 roku.

W ciągu ostatniej doby potwierdzono laboratoryjnie zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 136 mieszkańców naszego powiatu. W tym czasie w Małopolsce zakażenie tym wirusem potwierdzono u 1999 osób, a w całym kraju u 22 464.

Po godz. 10.30 Małopolski Urząd Wojewódzki poinformował, iż ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 2 045 osób:– z Krakowa (546), z powiatu krakowskiego (274), wielickiego (249), oświęcimskiego (136), wadowickiego (118), chrzanowskiego (109), suskiego (102), olkuskiego (58), tarnowskiego (54), limanowskiego (49), myślenickiego (47), brzeskiego (46), z Tarnowa (42), z powiatu bocheńskiego (41), nowotarskiego (34), gorlickiego oraz nowosądeckiego (po 33), miechowskiego (22), proszowickiego (18), dąbrowskiego (17), tatrzańskiego (10) oraz z Nowego Sącza (7).

Aktualnie 50 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji. WSSE w Krakowie poinformowała o usunięciu 46 przypadków z raportu zbiorczego – raport skorygowano.

MUW poinformował o śmierci 77 osób, w wieku od 29 do 97 lat, ale bez szczegółów, skąd one pochodziły. 32 osoby miało choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonów był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 1500.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie doniosła o kolejnych 2 579 ozdrowieńcach z naszego województwa. WSSE w Krakowie poinformowała o usunięciu 51 przypadków z raportu ozdrowieńców – raport skorygowano. W sumie w Małopolsce mamy 58 028 ozdrowieńców.

(Źródło: WSSE w Krakowie/MUW).