Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Plakat zachęcajacy rolników do wzięcia udziału w konkursie.

Główny Urząd Statystyczny jest organizatorem konkursu na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. Konkurs prowadzony jest w ramach działań promocyjnych na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego. Uczestnikami mogą być gminy, na terenie których znajdują się gospodarstwa rolne objęte tegorocznym Powszechnym Spisem Rolnym, a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada br. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 listopada.

Zapraszam serdecznie Państwa do udziału w konkursie i aktywnego wsparcia statystyki publicznej w promowaniu samospisu wśród użytkowników gospodarstw rolnych – mówi Emilia Andrzejczak, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Wszystkie informacje, w tym regulamin oraz adresy na jakie należy wysłać zgłoszenie, dostępne są na: www.spisrolny.gov.pl. Koordynatorami konkursu na terenie województw są urzędy statystyczne. Udział w nim to szansa na zdobycie cennych nagród, m.in. komputerów i tabletów.

Ponadto komisje konkursowe przyznają w każdym województwie po jednej nagrodzie specjalnej. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 15 grudnia br., a ich lista zostanie opublikowana na stronie www.spisrolny.gov.pl