Dziś w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Forum Małopolski Zachodniej” z siedzibą w Oświęcimiu. W wydarzeniu Powiat Oświęcimski, w imieniu starosty Marcina Niedzieli, reprezentował wicestarosta Paweł Kobielusz.

Podczas zebrania podjęto uchwały dotyczące m.in. powołania stowarzyszenia oraz przyjęcia statutu, a także wybrano Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną. W skład stowarzyszenia wchodzą cztery powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski i wadowicki.

Włodarze jednogłośnie stwierdzili, że powstanie Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Forum Małopolski Zachodniej” to wyjątkowe wydarzenie, ale też ogromne zobowiązanie dla członków organizacji. Liczy się aktywność, otwartość, chęć działania i wymiana własnych doświadczeń dla wspólnego dobra.

W skład zarządu stowarzyszenia weszli:
Janusz Chwierut – Prezes Zarządu
Robert Maciaszek – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Saternus – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Żak – Wiceprezes Zarządu
Jarosław Okoczuk – Skarbnik
Bogusław Antos – Sekretarz
Tomasz Kosowski – Członek Zarządu
Marcin Niedziela – Członek Zarządu
Radosław Warzecha – Członek Zarządu
Andrzej Uryga – Członek Zarządu.

O Stowarzyszeniu i przyświecających mu celach już pisaliśmy:

https://www.powiat.oswiecim.pl/aktualnosci/wspolne-problemy-i-wyzwania-kolejny-krok-ku-integracji-malopolski-zachodniej/

https://www.powiat.oswiecim.pl/aktualnosci/powiat-oswiecimski-za-glebsza-wspolpraca-samorzadow-malopolski-zachodniej/

Fot. WR