Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Stara siedziba SOSW w centrum Oświęcimia.

Rada Powiatu wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kościelnej w centrum Oświęcimia. To jedna z dwóch lokalizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w stolicy powiatu. We wrześniu młodzież zacznie naukę w nowej siedzibie SOSW na os. Zasole.

Od kilkudziesięciu lat SOSW funkcjonuje w dwóch lokalizacjach. Szkoła podstawowa z internatem mieści się przy ul. Obozowej (os. Zasole), a Branżowa Szkoła I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy ul. Kościelnej (centrum Oświęcimia) w stuletnim i mało funkcjonalnym budynku. Zresztą warunki w obu obiektach są trudne.

Obecnie w SOSW (w obu lokalizacjach) uczy się łącznie 230 osób. Większość z nich pochodzi z naszego powiatu, ale są także uczniowie z ościennych powiatów.

Zgodnie z §3 ust. 3 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLIV/478/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony do sprzedaży nieruchomości powiatowej o wartości przekraczającej 300 tys. euro wymagana jest zgoda Rady Powiatu.

Został wykonany operat szacunkowy w rozdziale na działki plus budynek przy ul. Kościelnej 6 i 6a – powiedziała na czerwcowej sesji Teresa Jankowska, etatowa członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu, dodając że pod kątem przyszłego przetargu została sporządzona wycena wartości oraz wykonana inwentaryzacja nieruchomości zlokalizowanej w centrum Oświęcimia.

Po wyrażeniu zgody na sprzedaż przez Radę Powiatu (23 radnych za przy jednym wstrzymującym się) wkrótce wspomniana nieruchomość, będąca własnością Powiatu Oświęcimskiego zostanie wystawiona na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego.

Przypomnijmy, że obecnie trwa II etap budowy nowej siedziby SOSW na os. Zasole. Po zakończeniu całej inwestycji będzie to jeden z najnowocześniejszej tego typu obiektów w naszym kraju. Do dyspozycji uczniów będą: basen, aulę, pracownie, specjalistyczne sale do ćwiczeń, stołówka, świetlica, biblioteka, gabinety terapii indywidualnej oraz internat. Powstanie też sala gimnastyczna. A to wszystko za kilkadziesiąt milionów złotych. Ta niezwykle ważna społecznie, ale i kosztowna inwestycja jest finansowana przez Powiat Oświęcimski.

Czytaj także:

https://www.powiat.oswiecim.pl/aktualnosci/nowa-siedziba-specjalnego-osrodka-szkolno-wychowawczego-w-oswiecimiu-rosnie-w-oczach/

https://www.powiat.oswiecim.pl/aktualnosci/pierwszy-etap-oficjalnie-zakonczony-uczniowie-sosw-uciesza-sie-z-basenu-auli-i-pracowni/

Fot. RL/screen z obrad sesji Rady Powiatu