Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

W środę 25 marca br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne miało ono formę wideokonferencji. Wzięli w niej udział włodarze gmin wchodzących w skład naszego powiatu i przedstawiciele służb. Obradom przewodniczył wicestarosta Paweł Kobielusz.

Spotykamy się dziś w okolicznościach, których nikt wcześniej by się nie spodziewał – powiedział na wstępie wicestarosta, po czym oddał głos szefowi powiatowego Sanepidu.

Andrzej Stasiuk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu krótko omówił sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu oświęcimskiego, określając obecną sytuację jako stabilną. Powiedział, że ochroną i kontrolą są objęte kwarantanny na naszym terenie, zarówno domowe, jak i instytucjonalna, która, jak podkreślił, wymaga poszerzenia ze względu na szczupłość lokalową, na co w dalszej części dyskusji zwrócili uwagę także włodarze gmin.

Głos zabrał komendant powiatowy Policji Robert Chowaniec. Powiedział, że działania Policji są skoncentrowane na nadzorze osób objętych kwarantanną. Ponadto na monitorowaniu terenu, gdzie mogą spotykać się większe grupy, co w obecnych warunkach jest zabronione.

Policja zajmuje się także kontrolą zbiorowych środków transportu, zwłaszcza ranem, gdy ludzie udają autobusami do pracy.

Skupiamy się na pouczaniu, a nie karaniu – wyznał komendant, dodając że oprócz tego na bieżąco prowadzone są zwykłe czynności policyjne.

W dalszej części wideokonferencji włodarze gmin przedstawili sytuację pod kątem działań podjętych dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności, w tym zapewnieniu dostaw żywności i lekarstw dla potrzebujących – zwłaszcza seniorów i osób objętych kwarantanną. Poruszono kwestie dotyczące współpracy samorządów ze służbami wojewody odnośnie czasowego przekazania obiektów gminnych na rzecz osób skierowanych na kwarantannę.

Samorządowcy skarżyli się na utrudniony kontakt ze służbami wojewody i brak odpowiedzi na kluczowe pytania.

W zgodnej opinii dyskutantów na razie nie ma, z wyjątkiem nielicznych incydentów, sygnałów o nieprawidłowościach oraz nieprzestrzeganiu ogólnych zasad przyjętych przez rząd w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.

Podsumowując ponadgodzinną dyskusję i wątpliwości niektórych włodarzy w kwestii odpowiedzialności służb wojewody, wicestarosta Paweł Kobielusz powiedział, że nie trzeba szukać i tworzyć nowych rozwiązań, bo określone procedury zostały zapisane w tzw. specustawie z 2 marca br.

Życzę nam wszystkim wytrwałości w tym szczególnym czasie i dużo zdrowia dla mieszkańców naszego powiatu – podsumował wicestarosta, dodając że kolejna wideokonferencja w tym składzie odbędzie się w przyszłym tygodniu.