Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Mimo braku rządowego wsparcia budowa nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu będzie kontynuowana. 20 lutego z udziałem starosty Marcina Niedzieli i Teresy Jankowskiej, etatowej członkini zarządu powiatu nastąpiło przekazanie placu budowy II etapu tej kluczowej dla Powiatu Oświęcimskiego, a przede wszystkim dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych inwestycji. Ten etap pochłonie ponad 20 mln zł. Tak duża suma nie powstrzyma starosty przed budową ośrodka. 
Starosta podziękował wszystkim zaangażowanym w I etap inwestycji, który dobiega końca. Wyraził również nadzieję, że kolejny etap budowy będzie realizowany bez przeszkód.

Na dzieńdzisiejszy SOSW funkcjonuje w dwóch lokalizacjach. Szkoła podstawowa z internatem mieści się przy ul. Obozowej (os. Zasole), natomiast Branżowa Szkoła I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy ul. Kościelnej (centrum Oświęcimia). Obu budynkom daleko do ideału. Brakuje miejsca do uprawiania aktywności fizycznej oraz z uwagi na bariery architektoniczne, dostępu do internatu dla wszystkich wychowanków. Ponadto brakuje przestrzeni do realizacji zadań rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

- Człowiek w Ośrodku musi osiągnąć sukces i satysfakcję - każdy na miarę swoich maksymalnych możliwości - taki jest fundament funkcjonowania tej placówki - czytamy na stronie SOSW.

I etap budowy nowej siedziby przy ul. Obozowej ruszył w połowie 2018 r. Objął przebudowę i rozbudowę budynku byłej powiatowej szkoły budowlanej na os. Zasole. Kosztował blisko 17,5 mln zł. Ta część budynku zostanie przeznaczona dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia. Wykonano m.in. aulę na potrzeby imprez okolicznościowych i przedstawień artystycznych. Powstał basen przeznaczony do celów rehabilitacyjnych i do pływania oraz część administracyjna.

W ramach II etapu zadania powstaną: stołówka z kuchnią dla całego kompleksu, główna świetlica oraz pomieszczenia administracyjne Szkoły Podstawowej, strefa z pomieszczeniami przeznaczonymi na terapię i rehabilitację najmłodszych dzieci, wydzielona funkcjonalnie strefa z pomieszczeniami do terapii i rehabilitacji dzieci autystycznych i dzieci z głębokim upośledzeniem. Ponadto powstanie internat oraz pomieszczenia do hydroterapii.

Ta część inwestycji będzie kosztowała 20,2 mln zł. Podobnie jak I etap, także II prowadzony będzie przez oświęcimską firmę KOMABUD.

W ostatnim, III etapie powstaną klasopracownie wyposażone w aneksy kuchenne, aula z widownią na 160 miejsc oraz biblioteka. Będą służyć uczniom Szkoły Podstawowej SOSW.

Szacuje się, że łączna kwota przeznaczona na nowa siedzibę ośrodka przekroczy 51 mln zł. Niestety, kontynuowanie tego ważnego, zarazem bardzo kosztownego zadania spoczywa na barkach samorządu powiatowego. Zadeklarowana w poprzedniej kadencji rządowa pomoc na budowę placówki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozostaje, póki co, w sferze niespełnionych obietnic. Na lutowej sesji radny Józef Szafran zaapelował do swoich kolegów z rady powiatu o podjęcie działań zmierzających do wpłynięcia na rząd, by ten wsparł tę jakże ważną i potrzebną inwestycję. W tej szkole przygotowują się do życia osoby z problemami ruchowymi i nie tylko. Szkoła uczy samodzielności, daje szanse zawodowe dla podopieczznych oraz daje realne wsparcie rodzicom, którzy w czasie zajęć mogą pracować na etacie lub dorywczo.