Zapraszamy do udziału w I Powiatowym Konkursie Plastycznym „Kufer wyobraźni”. Patronat nad konkursem objął Starosta Oświęcimski. Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 28 lutego br.

Premierowa edycja konkursu nosi tytuł „Piękno natury”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 6. roku życia do ukończenia szkoły średniej, w tym uczniów lub uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego oraz świetlic terapeutycznych.

Prace plastyczne będą oceniane w kategoriach wiekowych:

  • I kategoria – przedszkole (6-latki) – klasy 1-3 SP
  • II kategoria – klasy 4-6 SP
  • III kategoria – klasy 7 i 8 SP
  • IV kategoria – od klasy 1 szkoły ponadpodstawowej
  • V kategoria – szkoły specjalne

Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

W konkursie oceniane będą prace wykonane w dowolnej technice płaskiej lub przestrzennej. Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 28 lutego br. na adres organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 1, 32-600 Oświęcim (liczy się data wpłynięcia do placówki, nie stempla pocztowego).

Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę z danymi:

  • imię, nazwisko,
  • klasa, kategoria
  • nazwa placówki, adres i telefon kontaktowy
  • imię, nazwisko opiekuna artystycznego.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w kwietniu br. w Oświęcimskim Centrum Kultury. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej MDK oraz profilu społecznościowym placówki.

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ