Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Dziś (12 lutego) w oświęcimskim magistracie samorządowcy zachodniej części województwa małopolskiego dyskutowali nad projektem statutu przyszłego Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin – Forum Małopolski Zachodniej. Powiat Oświęcimski reprezentował wicestarosta Paweł Kobielusz.

Pomysł powołania Forum Małopolski Zachodniej, w formie stowarzyszenia skupiającego samorządy z czterech powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego zrodził się w zeszłym roku. W grudniu 2019 r. w murach oświęcimskiego zamku doszło do spotkania włodarzy zainteresowanych samorządów i podpisania przezeń listu intencyjnego w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej. Celem stowarzyszenia będzie m.in. integracja subregionu, przygotowanie strategii Małopolski Zachodniej, dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju miast i gmin tego obszaru, partnerstwo z samorządem wojewódzkim oraz innymi instytucjami w celu współpracy na rzecz rozwoju zachodniej części Małopolski.

W dzisiejszym, roboczym spotkaniu FMZ wzięło udział kilkunastu włodarzy. Samorządowcy przeanalizowali projekt statutu stowarzyszenia, wnosząc swoje uwagi. Po uwzględnieniu poprawek zmodyfikowany dokument zostanie przedłożony poszczególnym radom powiatów, miast i gmin do akceptacji. Ustalono, że terminem granicznym będzie 15 kwietnia.

O potrzebie powołania Forum Małopolski Zachodniej – stowarzyszenia skupiającego powiaty, miasta i gminy tej części województwa mówiło się od dawna.

Siłą tego subregionu jest jego potencjał, zarówno ludnościowy, jak również gospodarczy. Powiaty Małopolski Zachodniej liczą łącznie 550 tys. mieszkańców. Samorządy zachodniej części województwa mają podobne wyzwania, problemy i doświadczenia, nie zawsze odpowiednio zauważalne z perspektywy stolicy Małopolski.

Powtórzono po raz kolejny, że Forum Małopolski Zachodniej nie jest “robione przeciwko komuś”, lecz po to, by integrować subregion, a przez to stać się kluczowym graczem w strategii Województwa Małopolskiego do 2030 r. i skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne.

Fot. RL