Starosta Marcin Niedziela uczestniczył w spotkaniu „Przy kawie o ratownictwie…” zorganizowanym 18 listopada w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach.

Spotkanie było okazją do podsumowania projektów realizowanych w ostatnich 4 latach, które dziś mają realne odzwierciedlenie w wyposażeniu naszej jednostki i wyszkoleniu ratowników, są efektem przemyślanych i planowanych kierunków rozwoju ratownictwa. Ten rozwój trwa już nieprzerwanie od 145 lat – mówi Marcin Bieniek z OSP Kęty.

Na przestrzeni ostatnich lat kęcka jednostka wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt, w tym samochód ratowniczo-gaśniczy. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Kęty została m.in. doposażona w sprzęt przystosowany do poruszania się i transportu w trudnym terenie.

Łączna wartość sprzętów pozyskanych przez jednostkę z różnych projektów, przy wsparciu samorządów, w tym powiatowego sięga blisko 2 mln zł.

W spotkaniu oprócz starosty Marcina Niedzieli uczestniczyli m.in. Agnieszka Plewińska Chrzanowska – kierownik Zespołu ds. Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Krzysztof Jan Klęczar – burmistrz Gminy Kęty, st. kpt. Marcin Głogowski – komendant powiatowy PSP w Oświęcimiu, Józef Szafran – komendant gminny ZOSP RP.

(Źródło/Fot.: OSP Kęty)