Do końca bieżącego roku można składać wnioski o przyznanie nagrody Zarządu Powiatu w Oświęcimiu dla osób wyróżniających się w działalności kulturalnej.

O nagrodę mogą wnioskować: instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych, środowiska twórcze lub grupy osób z danego środowiska twórczego.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ustanawia i przyznaje nagrody indywidualne lub zbiorowe, o charakterze finansowym lub honorowym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

  • dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
  • informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności oraz informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,
  • uzasadnienie wniosku.

Nagrody przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXXIII/241/2001 Rady Powiatu w Oświęcimiu z 5 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.