Dziś, tj. 22 lipca, formalnie został przekazany plac pod budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1866K ul. Suskiego. Po oddaniu trotuaru do użytku, znacząco poprawi się bezpieczeństwo pieszych.

Ze strony Powiatu Oświęcimskiego w przekazaniu placu budowy uczestniczyli starosta Marcin Niedziela i członek zarządu Jerzy Mieszczak. Obecni byli także przedstawiciele Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Gminę Oświęcim reprezentował wójt Mirosław Smolarek, radny powiatu i sołtys Włosienicy Władysław Zaliński, radny gminy Stanisław Dziedzic.

Zakres inwestycji dotyczy odcinka wspomnianej drogi powiatowej – od istniejącego chodnika przy ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Dębową. W sumie zostanie wybudowany chodnik na ponad 300-metrowym odcinku.

Zgodnie z umową, zakończenie robót planowane jest na listopad tego roku.

Zadanie obejmuje budowę chodnika i sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni (poszerzenie) i zjazdów, zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej, wykonanie oznakowania drogowego.

Nadzór nad budową pełni Biuro Inżynierskie MK Spółka Jawna M. Krawczyk, K. Strzeżyk z siedzibą w Oświęcimiu.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „PROTE” Michał Kowalski z siedzibą w Spytkowicach.

Wartość umowna robót budowlanych została określona na 534.321,30 zł brutto. Inwestycja jest finansowana po połowie przez Powiat Oświęcimski i Gminę Oświęcim.

Fot. RL