Dwunastoosobowa grupa specjalistów z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, Domu Dziecka w Oświęcimiu, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Kętach, PZ nr 10 w Kętach oraz Powiatowej Komendy Policji w Oświęcimiu uczestniczyła na początku lipca w warsztatach w brytyjskim Bradford.

W drugich już warsztatach wyjazdowych, które odbyły się w dniach 3-6 lipca wzięli udział wychowawcy, opiekunowie, terapeuci, nauczyciele i pedagodzy z powiatowych placówek, pracujący na co dzień z trudną młodzieżą. Każdy z uczestników warsztatów to przedstawiciel (pracownik, współpracownik) organizacji wnioskującej, czyli PCPR i partnera – Fundacji Edukacji, Rozwoju i Innowacji.

– W trakcie projektu uczestnicy nabyli wiedzę m.in. na temat funkcji lęku i zaburzeń lękowych, lęku społecznego, fobii szkolnej – przybliża Renata Fijałkowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

Podnieśli umiejętności praktyczne w zakresie radzenia sobie z lękiem. Nauczyli się rozpoznawać objawy lękowe i skutecznie im przeciwdziałać za pomocą metod i technik relaksacyjnych, oddechowych, wyobrażeniowych.

– Wzrosła także ich umiejętność pracy z młodzieżą mającą trudności komunikacyjne w grupie oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Poznali metody autoprezentacji, znacznie gestów i mowy ciała w stresie – zaznacza pani dyrektor, dodając że wszystkie wnioski, rekomendacje i wypracowane rozwiązania zostały przeanalizowane przez ekspertów projektu.

Jak podkreśla Renata Fijałkowska, taka wymiana doświadczeń, praktyk, problemów i wspólne dopracowywanie rozwiązań tworzy warunki do stosowania wspomnianych metod w różnych środowiskach.

Każdy uczestnik będzie mógł się skonsultować on-line z ekspertami projektowymi.

Goście z powiatu oświęcimskiego wzięli udział w dodatkowym szkoleniu na temat równości i różnorodności prowadzonym przez Darryla Smitha z Bradford Metropolitan District. Odwiedzili The Good Shepard Centre – centrum pomocy rodzinie, zwiedzili historyczną część miejscowego ratusza wraz z więzieniem z XVII w., sądem dla dzieci (sic!) i dorosłych oraz Izbą Lordów.

W ratuszu rozmawiali z bezdomnym obywatelem Jamajki, który przybliżył naszej grupie problem ludzi bezdomnych różnych narodowości żyjących w Wielkiej Brytanii.

Warsztaty do metody CALMFULNESS w ramach projektu „Grow it up – competences and framework for social system youth workers” realizowane są przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne, nr projektu 2018-1-PL01-KA205-050049. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach działania C2 w Bradford (Wielka Brytania).

Fot. PCPR