Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu podaje do publicznej wiadomości informację o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń .

Dokument jest obowiązujący dla powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego.

Afrykański pomór świń należy do chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu. Od 2014 roku na terenie Polski wystąpiło 220 ognisk u świń oraz 4646 przypadków tej choroby u dzików.

W celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń Główny Lekarz Weterynarii opracował „Strategię obniżania populacji dzików na terytorium Polski w związku z występowaniem ASF”. Zgodnie z nią populacja dzików wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych ze wschodu na zachód ma zostać obniżona co najmniej o 66% pogłowia dzików stanu z inwentaryzacji, z uwzględnieniem przyrostu populacji dzików na danym terenie.

Odstrzał sanitarny dzików na terenie województwa małopolskiego w łowieckim roku gospodarczym 2019/2020 obejmie obwody łowieckie zlokalizowane na obszarze 35 km na północ oraz 35 km na południe od autostrady A4 w województwie małopolskim, w których stwierdzono wystąpienie nadmiernej populacji dzika.

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików

Fot. Pixinio