Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

– Szukamy ludzi zaangażowanych społecznie, poświęcających się dla innych. Chcemy ich wyróżnić, aby o ich działalności dowiedziało się jak najwięcej mieszkańców – mówi Anna Pieczarka z Zarządu Województwa Małopolskiego zachęcając do zgłaszania kandydatur do tegorocznej, 14. już edycji nagrody „Amicus Hominum”.

Celem konkursu jest wyróżnienie osób, które w swoich działaniach kierują się zasadą niesienia pomocy i służby dla innych.

– To jest również promocja i popularyzacja właściwych wzorców społecznych. Pokażmy, że działanie prospołeczne ma sens. Koniecznie zgłośmy kandydatów do nagrody „Amicus Hominum” – zachęca Anna Pieczarka.

W sposób szczególny organizatorzy chcą docenić zaangażowanie społeczne młodzieży w kategorii: Inicjatywa Młodych, skierowanej do młodych osób podejmujących różnorodne inicjatywy na rzecz dobra innych, w tym promujące postawę otwartości oraz ideę młodzieżowego wolontariatu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca br. Zgłoszeń mogą dokonywać: osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.

W tym roku zostaną wyróżnieni liderzy w kategoriach: Polityka Społeczna i Prorodzinna, Pomoc Niepełnosprawnym, Promocja i Ochrona Zdrowia, Sport i Edukacja, Działalność Filantropijna, Inicjatywa Młodych.

Spośród laureatów zostanie wyłoniona osoba, szczególnie wyróżniająca się na tle innych i zasługująca na specjalne uznanie. Zostanie ona uhonorowana tytułem Grand Prix.

Wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia znajdują się TUTAJ

SPP/UMWM


1000 Znaków do wykorzystania