Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Małopolski Urząd Wojewódzki odpowiedział na pismo Starosty Oświęcimskiego w sprawie możliwości uzyskania dotacji na sfinansowanie prac naprawczych Młynówki Górnej na Górze Grojeckiej w Gminie Oświęcim. Przypomnijmy, po intensywnych opadach deszczu w drugiej połowie maja br. w tym rejonie wystąpiły osuwiska.

23 maja 2019 r. w Gazecie Krakowskiej ukazała się artykuł pt. „Ziemia osuwa się z Góry Grojeckiej przerywając przy okazji koryto Młynówki”, a na portalu informacyjnym oswiecim.naszemiasto.pl tekst pt. „Niebezpieczne osuwiska na Górze Grojeckiej. Jak je powstrzymać?”.

Cytowany w materiale „Krakowskiej” wicewojewoda Zbigniew Starzec stwierdził: „ Jedyna szansa na sfinansowanie prac jest w programie na likwidację osuwisk. Taki wniosek, musi złożyć do wojewody Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ale staroście chyba nie zależy, skoro na osuwiska z nami nie pojechał i na spotkaniu też go nie ma”.

Wicestarosta Oświęcimski Paweł Kobielusz odniósł się do zarzutów byłego starosty TUTAJ

Jednocześnie w piśmie skierowanym 31 maja br. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wicestarosta poprosił o informację, czy Powiat Oświęcimski ma możliwość starania się o jakąkolwiek dotację na sfinansowanie prac naprawczych we wspomnianej na wstępie lokalizacji, np. w ramach rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczonych na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałanie tym zdarzeniom.

Wicestarosta zaznaczył, że w rejonie osuwisk na Górze Grojeckiej nie występuje infrastruktura będąca własnością Powiatu Oświęcimskiego.

W odpowiedzi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z 11 czerwca br. czytamy: „Zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (…) do każdego zadania wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków, który działa przy Wojewodzie”.

W dalszej części pisma podkreślono, że opinie Wojewódzkiego Zespołu stanowią warunek możliwości ubiegania się i wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

„Biorąc powyższe pod uwagę oraz sytuację przedstawioną w piśmie z 31 maja br. (cyt. w rejonie osuwisk na Górze Grojeckiej nie występuje infrastruktura będąca własnością Powiatu Oświęcimskiego), brak jest podstaw do uzyskania przez Powiat Oświęcimski dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi, na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac naprawczych terenu znajdującego się w obrębie osuwisk na Górze Grojeckiej” – napisał Sławomir Dyl, Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.


1000 Znaków do wykorzystania