Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Pozostał już tylko miesiąc by rolnicy mogli złożyć wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2019 rok. Termin upływa 15 maja, do czego serdecznie zachęca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Od ubiegłego roku obowiązuje wypełnianie formularzy drogą elektroniczną. Agencja zaprasza do swojego biura powiatowego, gdzie udzieli wyczerpujących informacji i pomorze przy obsłudze aplikacji lub problemami związanymi z brakiem dostępu do Internetu.
Od maja rusza kolejne wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw. Podwyższone zostaną będą premie dla młodych rolników przejmujących gospodarstwo oraz na dywersyfikację dochodów poprzez rozpoczęcie gospodarczej działalności pozarolniczej. Będzie można zainwestować nie tylko w budynki gospodarcze, ale także w maszyny niezbędne do produkcji rolnej, zapewniającej pasze dla zwierząt. Na maj też planowana jest restrukturyzacja małych gospodarstw bez konieczności wymogu ubezpieczenia w KRUS. Większość rolników gospodaruje na małych areałach, które nie zapewniają wystarczającego do utrzymania rodzin dochodu.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.arimr.gov.pl, w biurze powiatowym ARiMR (pokój 14 – parter) oraz nhttps://www.facebook.com/MałopolskiARiMR.