Na Portalu Geodety jest już dostępny program InterMAP. Został on uruchomiony w związku z wprowadzeniem od 1 kwietnia obowiązku przekazywania do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oświęcimiu plików będących rezultatami opracowań geodezyjnych w formatach GML lub KCD.

16 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu odbyło się spotkanie informacyjne dla geodetów wykonujących prace na terenie Powiatu Oświęcimskiego, dotyczące obsługi programu InterMAP. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób. Przedstawiciele PODGiK w Oświęcimiu Pan Arnold Kubacki i Pani Lidia Trybuś zaprezentowali sposób obsługi programu oraz podzielili się praktycznymi radami w tworzeniu plików wsadowych. Prezentacja dostępna jest TUTAJ