Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej było organizatorem konferencji naukowej pt. „Topografia Pamięci” połączonej z promocją, wydanej przez Muzeum, publikacji dra Andrzeja Strzeleckiego. Wydarzenie, objęte patronatem wicepremier Beaty Szydło i Starosty Oświęcimskiego Marcina Niedzieli, odbyło się 18 marca w Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane trzy referaty dotyczące zarówno ogólnej sytuacji politycznej tamtych czasów jak i lokalnej historii. Podczas spotkania głos zabrał prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który wygłosił referat „Polityka i praktyka okupacyjna. Okupant – okupowani”. Wykład pt.: „Praca przymusowa jako forma eksploatacji i eksterminacji ludności polskiej przez Niemców w latach II wojny światowej na przykładzie mieszkańców Krakowa” przedstawił prof. dr hab. Piotr Franaszek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wśród prelegentów zaprezentował się również dr Piotr Setkiewicz z Centrum Badań Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, który przedstawił wykład pt.: „Polityka okupanta niemieckiego wobec mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej”. Z kolei prof. Zw. Dr hab. Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który był obecny na konferencji recenzuje publikację dr Andrzeja Strzeleckiego, że „Zbliżając się do obozu i mijając miejscowości obok Oświęcimia, często nie mamy świadomości, że 70 lat temu to też był obóz. Dzisiejsza strefa objęta opieką Państwowego Muzeum w Oświęcimiu to tylko część ówczesnego kompleksu śmierci (…)”.

– Równolegle obok historii cierpienia i zbiorowego mordu opowiedzianej przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau równie ważna jest słabo do tej pory wyeksponowana historia mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, którzy starali się pomagać ratować życie więźniom KL Auschwitz. – Dla nas jako organu nadzorującego jest to zaszczyt, ale i odpowiedzialność za pokładane w nas nadzieje. Muzeum znajduje się obecnie w fazie organizacji i projektowania, ale pomimo to szybko się rozwija, świadczą o tym stale napływające dokumenty, zdjęcia i inne pamiątki od świadków historii. Instytucja rozwija się również na polu edukacyjnym, czego dowodem jest dzisiejsza konferencja poświęcona publikacji „Topografia Pamięci” – powiedział Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela.

Autor publikacji dr Andrzej Strzelecki, przyznał, że jest to w jego życiu „wielki dzień”. – Zakończyłem działania w kierunku upamiętnienia mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, a myśl o tym, że istnieje potrzeba, by w formie jakiejś publikacji przedstawić obiekty poobozowe, znajdujące się poza obszarem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i powstające miejsca pamięci o ofiarach Auschwitz i bohaterach ruchu oporu w różnych miejscowościach, pojawiła się wiele lat temu, gdy pracowałem w Centrum Badań w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau – mówił Andrzej Strzelecki. Dodajmy, że autor publikacji ur. w 1938 r. w Krakowie jest doktorem nauk humanistycznych, autorem dziewięciu książek i licznych publikacji z dziedziny historii kompleksu obozowego Auschwitz.

Wicepremier Beata Szydło podkreślała, że Muzeum będzie ważnym miejscem do dyskusji i podejmowania tematów o historii i pamięci, ale też o Ziemi Oświęcimskiej i całym regionie. – Nie chce, żeby Ziemia Oświęcimska kojarzyła się tylko z Auschwitz. Auschwitz to osobna opowieść, była to machina śmierci stworzona tutaj przez niemieckich okupantów. Ja jestem stąd podobnie jak większość z Państwa i moim obowiązkiem jest przywrócenie pamięci i uhonorowanie tych wszystkich którzy tu żyli, mieszkali, ponosili śmierć i cierpieli.

Konferencję zakończyło zwiedzanie wystawy więźnia obozu Auschwitz-Birkenau, Mariana Kołodzieja „Klisze Pamięci. Labirynty”. Gości oprowadził proboszcz Matki Bożej Niepokalanej o. Piotr Cuber.


Cały tekst dostępny na stronie internetowej Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.


(źródło: MPMZO)