6 lutego Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela spotkał się z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu w osobach: Rektora prof. zw. dr hab. Witolda Stankowskiego oraz Kanclerz dr n. med. Katarzyny Matusiak.

Spotkanie poświęcone było przedstawieniu bieżących spraw związanych z działalnością uczelni. Starosta podkreślił ważną rolę PWSZ w budowaniu potencjału edukacyjnego i promocyjnego naszego powiatu. Strony wyraziły chęć kontynuowania dotychczasowej współpracy.