WTZ

1 lutego 2019 roku Starosta Marcin Niedziela wraz z wicestarostą Pawłem Kobieluszem podpisali, w imieniu Powiatu Oświęcimskiego, umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie na realizację przez samorząd powiatowy programu „Zajęcia Klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej”.

– Dzięki tej umowie pozyskaliśmy środki finansowe w kwocie 24 600 zł. Pozwoli nam to kontynuować wspieranie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – mówi Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W ramach programu WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.
Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Foto: Wicestarosta Paweł Kobielusz odbiera podpisaną umowę z rąk przedstawicielki PEFRON w Krakowie.