Dzisiaj, przed południem, przekazano Wykonawcy plac budowy, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach”.

Inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1877K – ul. Spacerowa w Babicach, na odcinku 638 mb, tj. od km 7+562,00 (rejon skrzyżowania z ul. Greglów – dp 1877K) do km 8+200,00 (obręb skrzyżowania z ul. Śląską – dk 44).
Zakres przebudowy obejmuje: remont nawierzchni istniejącej jezdni, budowę chodnika, remont pobocza, remont istniejących zjazdów i dojść indywidualnych oraz budowę i remont istniejących urządzeń technicznych drogi służących jej odwodnieniu.

-Na czas robót konieczna jest tymczasowa zmiana organizacji ruchu, którą wkrótce wprowadzi Wykonawca. W związku z powyższym, prosimy mieszkańców o wyrozumiałość. Prace powinny się zakończyć w grudniu tego roku – mówi Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec.

Wartość zadania to kwota ponad 2 mln 800 tys. zł. Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków finansowych: Powiatu Oświęcimskiego, Gminy Oświęcim jak również budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – etap V 2016-2020”.

Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum: WANTA Sp. z o. o., 32-436 Tokarnia, Tokarnia 35
Partner Konsorcjum: Firma Handlowo-Usługowa “WANTA” Piotr Zębol, 34-240 Jordanów, ul. Malejowska 90.