IDEA KONKURSU:

„Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość.”

Jan Paweł II

ORGANIZATORZY:

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu

CELE:

 • wychowanie w duchu szacunku dla historii swojego narodu
 • utrwalanie ponadczasowych wartości historycznych i kulturowych
 • kształtowanie tożsamości narodowej
 • popularyzowanie wiedzy historycznej

TEMATYKA – HASŁO:

OD SOLIDARNOŚCI” DO WOLNOŚCI

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs adresowany jest do młodzieży, uczącej się w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego.
 2. Placówki mogą samodzielnie przeprowadzić eliminacje szkolne według własnych zasad.

Dla chętnych szkół przygotowany będzie test do etapu szkolnego – w takim wypadku należy go przeprowadzić w dniu 16 października 2018 r. w godzinach porannych.

 1. Zespół szkół może zgłosić do finału powiatowego maksymalnie 5 laureatów eliminacji szkolnych.

TERMINY I MIEJSCA:

 1. Zgłoszenia uczniów do finału powiatowego należy dostarczyć najpóźniej 18 października 2018 r. do MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY, K. Olszewskiego 1, 32-600 Oświęcim, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w ostatnim tygodniu października 2018 r.
 3. Prace oceniane będą przez niezależną komisję zewnętrzną. Jury wyłoni laureatów konkursu.
 4. Organizatorzy konkursu zapewniają atrakcyjne nagrody.
 5. Uroczyste podsumowanie planowane jest na listopad b.r. w Oświęcimskim Centrum Kultury.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATYCZNY PYTAŃ KONKURSOWYCH

 1. Wydarzenia czerwcowe 1976 r. i opozycja przedsierpniowa;
 2. Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża i jego pielgrzymki do Polski 1979, 1983, 1987;
 3. Strajki lipcowe i sierpniowe 1980 r. w Polsce oraz powstanie „Solidarności”;
 4. 16 miesięcy działalności „Solidarności” w kraju (sierpień 1980 – grudzień 1981)
 5. „Solidarność” od 13 grudnia 1981 r. do 4 czerwca 1989 r.

ZALECANA LITERATURA:

 1. Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, (różne wydania – odpowiednie rozdziały) – pozycja dostępna także w Internecie (www.polska1918-89.pl);
 2. Wojciech Roszkowski, Najnowsza historii Polski, (różne wydania – odpowiednie rozdziały)
 3. Tematyczne portale internetowe Instytutu Pamięci Narodowej, a zwłaszcza: sierpien1980.pl www.13grudnia.pl www.rok1989.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz ze zgodą przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych uczestników przez organizatorów w materiałach dotyczących Konkursu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania wizerunków laureatów konkursu w materiałach promocyjnych.