Jak co roku pod koniec sierpnia i początkiem września policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi prowadzą akcję pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. Te prewencyjne działania związane są podniesieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży rozpoczynających rok szkolny.

Pierwszy etap działań w ramach tej akcji polegał na sprawdzeniu stanu i prawidłowości oznakowania dróg i przejść dla pieszych w pobliżu szkół. Natomiast od trzeciego września policjanci codziennie w wyznaczonych godzinach będą pełnić służbę w pobliżu szkół, tak aby pomagać uczniom w bezpiecznym dotarciu do szkoły. Będą również kontrolować prędkość i przypominać kierowcom samochodów, że w dużej mierze od nich zależy czy dziecko bezpiecznie dotrze do szkoły i do domu. Kierowca widząc dziecko przed przejściem dla pieszych, powinien zatrzymać się, aby umożliwić mu bezpieczne przejście przez ulicę. Trzecim etapem działań w ramach akcji będzie przeprowadzenie prelekcji dla wszystkich uczniów klas I szkół podstawowych o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Rodzice powinni również zadbać o bezpieczeństwo swojego dziecka. Przede wszystkim należy pokazać dziecku najbezpieczniejszą trasę do szkoły i sposób jej pokonania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przejścia dla pieszych. Ponadto zawsze starajmy się dawać dobry przykład nie łamiąc przepisów drogowych. Natomiast, aby zwiększyć bezpieczeństwo dziecka, ubrania i plecaki powinny być wyposażone w elementy odblaskowe.