Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Powiat oświęcimski. Policjanci realizują akcję Bezpieczna droga do szkoły 2018

Jak co roku pod koniec sierpnia i początkiem września policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi prowadzą Akcję pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. Te prewencyjne działania związane są podniesieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży rozpoczynających rok szkolny. Pierwszy etap działań w ramach tej akcji polegał na sprawdzeniu stanu i prawidłowości oznakowania dróg i przejść dla pieszych w pobliżu szkół. Natomiast od trzeciego września policjanci codziennie w wyznaczonych godzinach będą pełnić służby w pobliżu szkół tak aby pomagać uczniom w bezpiecznym dotarciu do szkoły. Będą również kontrolować prędkość i przypominać kierowcom samochodów, że w dużej mierze od nich zależy czy dziecko bezpiecznie dotrze do szkoły czy do domu. Kierowca widząc dziecko przed przejściem dla pieszych, powinien zatrzymać się aby umożliwić mu bezpieczne przejście przez ulicę. Trzecim etapem działań w ramach w/w akcji będzie przeprowadzenie prelekcji dla wszystkich uczniów klas I szkół podstawowych o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rodzice powinni również zadbać o bezpieczeństwo swojego dziecka . Przede wszystkim należy pokazać dziecku najbezpieczniejszą trasę do szkoły i sposób jej pokonania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przejścia dla pieszych. Ponadto zawsze starajmy się dawać dobry przykład nie łamiąc przepisów drogowych. Natomiast, aby zwiększyć bezpieczeństwo dziecka ubrania i plecaki wyposażmy w elementy odblaskowe.