27 sierpnia zakończyły się roboty budowlane na ul. Oświęcimskiej w Wilczkowicach. W ramach inwestycji wykonany został fragment chodnika od skrzyżowania z ul. Podlaską do wjazdu przy posesji 67.