Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec i Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut zapraszają do udziału w XIII Pikniku Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się 22 września 2018 roku w Oświęcimiu.

Podobnie jak w latach ubiegłych celem Pikniku jest zaprezentowanie mieszkańcom miasta i okolic działalności organizacji z tzw. trzeciego sektora, zacieśnienie współpracy między organizacjami oraz promowanie aktywności obywatelskiej. Imprezę uświetnią goście z partnerskiego ukraińskiego miasta Sambor.

Piknik odbędzie się na oświęcimskim rynku w godzinach od 12.00 do 16.00.

Zainteresowane organizacje pozarządowe odsyłamy na stronę www.oswiecim.pl, na której można zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Serdecznie zapraszamy!