Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu podjął decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu”.

Powiat oświęcimski i miasto Oświęcim nie posiadają obiektu, na którym można by było rozgrywać zawody lekkoatletyczne. A dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i średnich nie mają warunków do uprawiania lekkoatletyki, co jest spowodowane brakiem profesjonalnego zaplecza sportowego.

Nauczyciele od wielu lat narzekają, że nie mają możliwości, by realizować zajęcia z lekkoatletyki, bowiem na terenie powiatu i miasta nie ma takiego miejsca. Zamierzamy wybudować bieżnię okrężną sześciotorową o długości czterystu metrów oraz bieżnię prostą ośmiotorową. Obiekt będzie ponadto wyposażony w skocznię do skoku wzwyż, w dal i trójskoku, a także rzutnię do pchnięcia kulą – mówi Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec i dodaje: – Po realizacji projektu będziemy się ubiegać o dofinansowanie zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dodajmy, że w ramach zadania ma powstać boisko do piłki nożnej wraz z piłkochwytami oraz zakupione zostanie niezbędne wyposażenie lekkoatletyczne. Całość obiektu będzie ogrodzona i oświetlona. Nie zabraknie również zadaszonych trybun (około trzysta miejsc siedzących).

Tak duży powiat musi mieć obiekt lekkoatletyczny pełnowymiarowy, żeby móc uzupełnić swoją ofertę sportową również o dyscypliny lekkoatletyczne – podkreśla wicestarosta Jarosław Jurzak. Wicestarosta zaznacza również, że lokalizacja stadionu przy szkole mistrzostwa sportowego, gdzie znajduje się internat, pozwala na znacznie szersze spectrum wykorzystania tego obiektu. – Przy tak korzystnym umiejscowieniu stadionu możliwe jest organizowanie obozów czy wydarzeń sportowych o randze międzynarodowej – mówi Jarosław Jurzak i dodaje: – Z założenia będzie to obiekt wielofunkcyjny, ponieważ oprócz tego, że będą z niego korzystały dzieci i młodzież, będzie też służył mieszkańcom całego powiatu na potrzeby rekreacji ruchowej.

(NM)

Fot.: Przy popularnych „Chemiku” – w miejscu, w którym ma powstać stadion lekkoatletyczny wizję lokalną przeprowadzili starosta Zbigniew Starzec, wicestarosta Jarosław Jurzak oraz członek Zarządu Powiatu Jacek Pyrek