SAMSUNG CAMERA PICTURES

15 sierpnia 2018 minęło 76 lat od przybycia pierwszego transportu 150-ciu więźniów z niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz-Birkenau do podobozu KL Auschwitz-Jawischowitz. Byli to Żydzi deportowani do KL Auschwitz z Francji. To pierwszy przypadek w niemieckim nazistowskim systemie obozowym wykorzystania więźniów do przymusowej niewolniczej pracy pod ziemią. Jak co roku pod pomnikiem ofiar oddano hołd zamordowanym symbolicznym złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy. Powiat Oświęcimski reprezentowała członek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Ewa Pawlusiak.

Utworzony w 1942 roku podobóz KL Auschwitz-Jawischowitz w 1944 roku osiągnął stan maksymalny tj. ponad 2500 osadzonych. Byli to więźniowie pochodzący z krajów całej ówczesnej okupowanej Europy – Polski, Francji, Holandii, Czech, Słowacji, Włochy, Belgii, Węgier, Jugosławii, Rosji, Austrii, Ukrainy, Niemiec. W 95 proc. więźniami byli Żydzi, pozostałą część stanowiły osoby pochodzenia nieżydowskiego. Warunki pracy więźniów i życia w podobozie były bardzo ciężkie, panowała w nim wysoka śmiertelność, odbywały się też częste selekcje więźniów. Nie jest dokładnie ustalona liczba ofiar niemieckiego nazistowskiego podobozu KL Auschwitz-Jawischowitz, ale pochłonął on życie kilku tysięcy więźniów, z czego co najmniej około 2 tysięcy ludzi zginęło tylko w następstwie samych przeprowadzanych w obozie selekcji.

W trakcie środowych uroczystości uczestniczyli m.in.: Jarosław Rybak Dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu w imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, Cecylia Ślusarczyk Burmistrz Brzeszcz, Konsul Generalny Węgier Adrienne Körmendy, Wicekonsul Generalny Niemiec Jan Homburg, Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk w imieniu Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, ks. Dziekan Kazimierz Kulpa w imieniu Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej Romana Pindla, dr Jacek Lachendro z Państwowego Muzeum KL Auschwitz-Birkenau, Danuta Socha Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzeszczach, Izabela Miłkowska i Joanna Ślusarczyk z biura poselskiego Beaty Szydło i Zbigniewa Biernata, delegacja Kombatantów, przedstawiciele OSP Jawiszowice oraz mieszkańcy Brzeszcz. Honorową wartę przy pomniku pełnili harcerze z 13 Drużyny Harcerskiej „Widmo” z Brzeszcz.

Po części oficjalnej uczestniczy uroczystości przeszli do historycznego, oryginalnie zachowanego budynku łaźni dla więźniów podobozu KL Auschwitz-Jawischowitz, gdzie zwiedzili znajdującą się w tym obiekcie wystawę stałą. Dodatkowo specjalnie na uroczystości została także pokazana wystawa czasowa ze zdjęciami autorstwa Pana Gejera pt.: „Baraki KL Auschwitz-Jawischowitz …. powracające po wyzwoleniu życie”.

Organizatorem upamiętniających uroczystości była Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.