Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Projekt realizowany jest przez Powiat Oświęcimski we współpracy z partnerskim miastem Czadca w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.