„Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu oświęcimskiego” pod taka nazwą zrealizowane zostanie zadanie, które polegać będzie na wyniesieniu w gminie Kęty szeregu przejść dla pieszych, budowie progów zwalniających oraz nowych przejść dla pieszych.