W nawiązaniu do uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U z 2018 r. poz. 1061) Bank Pekao S.A. wyszedł z inicjatywą poinformowania mieszkańców o możliwości składania świadczeń online przez bankowość elektroniczną. Bez wychodzenia z domu można również wypełniać wnioski o przyznanie świadczenia „Rodzina 500+”. Dokumenty są przyjmowane od 1 lipca br.

W okresie od 1 lipca do 30 września 2018 w serwisie internetowym Banku są dostępne wnioski Rodzina 500+ na dwa okresy świadczeniowe:

 • Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30.09.2018 r.(dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)
 • Wniosek na nowy okres trwający od 1.10.2018 do 30.09.2019
  • Od 1 października 2018 r. w serwisie internetowym Banku będzie dostępny wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy.
  • Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu.
  • W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina może otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia).
  • Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Od 1 lipca do 30 listopada można również składać wnioski o świadczenie „Dobry start”. Wyprawka to kolejny rządowy program wsparcia polskich rodzin.

 • Kiedy otrzymasz wyprawkę?
 • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry start złożonych do 31 sierpnia br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej 30 września br.
 • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry start złożonych od 1 września do 30 listopada br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
 • Podane terminy są terminami maksymalnymi – organ prowadzący w gminie może wypłacić świadczenie wcześniej