Oświęcim wielokrotnie zmagał się z zagrożeniem powodziowym. W okolicach Muzeum Auschwitz-Birkenau często występują podtopienia domów, a zdarzają się też podtopienia obiektów Muzeum. Dlatego tak ważne są działania, których dotyczy podpisana pod koniec kwietnia umowa o dofinansowaniu prac zwiększających bezpieczeństwo powodziowe tzw. Węzła Oświęcimskiego. By jeszcze bardziej zgłębić temat starosta oświęcimski Zbigniew Starzec zaprosił wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika oraz dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzatę Sikorę na spotkanie z Zarządem Powiatu w Oświęcimiu. W spotkaniu, które odbyło się 16 maja, wzięli również udział dyrektor Biura Poselskiego Beaty Szydło i wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Iwona Gibas oraz członkowie Zarządu Powiatu: Ewa Pawlusiak, Jacek Pyrek i Tadeusz Szczerbowski.

O projekcie

Wspomniana umowa została podpisana 25 kwietnia br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez zastępcę prezesa Zarządu NFOŚiGW Annę Król oraz dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzatę Sikora.

Zadanie, którego dotyczy umowa, to: „Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego”.

Kwota unijnego dofinansowania, przekazanego na rzecz tego projektu przez NFOŚiGW, wyniesie przeszło 61 mln zł, a całkowity koszt działań zamknie się w kwocie ponad 74 mln zł.

Źródłem dofinansowania projektu jest działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska” w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które jest wdrażane przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

Prace mają zakończyć się w 2021 r. i będą prowadzone pod nadzorem budowlanym, geotechnicznym, przyrodniczym oraz archeologicznym.

Korzyści

– Pierwszym z zadań projektu, na które przeznaczono ponad 30 mln zł jest ubezpieczenie wałami i nową pompownią terenów byłego obozu Birkenau, co czyni z tej inwestycji zadanie o wydźwięku międzynarodowym – zaznaczył starosta oświęcimski Zbigniew Starzec.

– Inwestycje, których dotyczy umowa, to niezwykle ważny krok nie tylko z punktu widzenia mieszkańców Oświęcimia i jego okolic. Inwestycje te będą też miały wpływ na bezpieczeństwo powodziowe całej Małopolski. Przyczynią się one również do zabezpieczenia przed wysokimi stanami wód obiektów Muzeum Auschwitz-Birkenau, należących przecież do światowego dziedzictwa. Ten trudny teren, z jakże trudną historią potrzebuje ochrony i teraz ma szansę ją uzyskać także w aspekcie powodziowym – mówił podczas spotkania wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

– Projekt będzie realizowany na styku dwóch województw i na granicy dwóch regionalnych zarządów gospodarki wodnej, w dwóch powiatach województwa małopolskiego, w Oświęcimskim i Chrzanowskim. Spływające wody nie zważają na granice administracyjne i taka jest też charakterystyka gospodarki wodnej w ogóle, związana z granicami tzw. zlewni – podsumowała dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Sikora.

Podział zadań w ramach projektu

Jak informuje NFOŚiGW, działania na terenie tzw. Węzła Oświęcimskiego mają być podzielone na sześć zadań inwestycyjnych.

Pierwsze przewiduje zbudowanie na Małej Wiśle i Potoku Pławianka pompowni „Pławy”, wraz z nowym wałem o długości ok. 380 m zamykającym zlewnię potoku. Rozbudowywane będą tu także wały już istniejące. Zapewni to bezpieczeństwo w razie ewentualnej powodzi miejscowościom: Brzezinka, Pławy, Harmęże oraz Babice i samemu Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Pozostałe pięć zadań ureguluje korytarze rzeczne, aby pozostawały bezpieczne wobec wszelkich warunków pogodowych. Rozbudowane zostaną lewe umocnienia Wisły na długości 1661 metrów bieżących, wraz z obiektami towarzyszącymi.

Kolejny etap ma spowodować przebudowę prawego wału Wisły oraz lewego wału Soły w miejscowościach Broszkowice i Babice (w gminie Oświęcim) oraz Bobrek (w gminie Chełmek).

Projektowana jest również rozbudowa zbiornika retencyjno-wyrównawczego na Potoku Gromieckim wraz z rozbudową pompowni „Gromiec” w miejscowości Gromiec.

Następny krok związany będzie z rozbudową lewego wału Wisły w połączeniu z wałami cofkowymi potoku Regulka. Ten sam lewy wał rzeki będzie wzmocniony również w miejscowości Okleśna (w gminie Alwernia, w powiecie chrzanowskim).

FOT. (NM)

 


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.